anti-gravity kokedama workshop 反重力苔玉工作坊

Anti-Gravity Kokedama

反重力苔玉

把苔玉製作成大小剛好的尺寸,加上小人偶, 成為一個綠色的小星球後放進密封試管內,為苔蘚提供一個 相似於溫室的環境,在試管中以「反重力」的形態展現一個生態系統。

反重力苔玉 anti-gravity kokedama
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Facebook Icon
Vero_grey.png
Mewe iocon_grey.png

©  by GreenCapsuleHK